Klaster-Group.pl

Ostatnia aktualizacja: 25 sie 2016, 16:05

Klaster-Group.pl

Klaster-Group.pl powstał 14 stycznia 2011 roku w wyniku umowy partnerskiej pomiędzy spółkami 

Netrix Group sp. z o.o., BASoft sp. z o.o. oraz ICT Solutions Cezary Sieńczyk. 
Klaster-Group.pl jest inicjatywą podmiotów, które dążą do zrealizowania wspólnej misji i osiągnięcia 
wspólnych celów. 

Klaster integruje mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na rynku informatycznym i teleinformatycznym, 
bądź świadczące usługi dla podmiotów z tego sektora. Koordynatorem klastra jest Instytucja Otoczenia Biznesu 
Netrix-Group Sp. z o.o. 

COMTRONIC Sp. z o.o. stale i aktywnie współpracuje z  Klaster-Group.Pl, podejmując jednocześnie inicjatywy 
mające na celu umacnianie i rozwój kooperacji podmiotów zrzeszonych w Klastrze. 

Dotychczasowa współpraca polegała m.in. na: 

a) korzystaniu z baz danych Klastra w zakresie informacji o wystawach, targach oraz innych inicjatywach branżowych; 
b) poszukiwaniu przez Klaster klientów – nabywców produktów oferowanych przez COMTRONIC Sp. z o.o.; 
c) aktywnym uczestniczeniu w spotkaniach członków Klastra, na których omawiane były bieżące potrzeby członków 
związane z obszarem działalności Klastra; 
d) korzystaniu z pośrednictwa Klastra w zakresie nawiązywania kontaktów handlowych z innymi członkami; 
e) wymianie pomiędzy członkami Klastra informacji i doświadczeń ułatwiających członkom Klastra dostęp 
do najnowszych osiągnięć nauki i technologii. 

COMTRONIC Sp. z o.o. realizuje zadania klastra poprzez: 

a) wymianę informacji, wiedzy i doświadczenia między członkami Klastra; 
b) działania na rzecz rozwoju branży informatycznej; 
c) budowanie silnej i dynamicznej pozycji Klastra poprzez jego promocję i zarazem atrakcyjność regionu.


więcej >> klaster-group.pl/Wszystkie prawa zastrzeżone © 2018 COMTRONIC Sp. z o.o.