Kim jesteśmy?

    Jesteśmy firmą działająca w branży IT od 1991 roku. Zajmujemy się tworzeniem nowoczesnego oprogramowania dla biznesu. Projektujemy i wykonujemy je w taki sposób, aby pomogło ono w istotnym stopniu zwiększyć produktywność przedsiębiorstwa, poprawić jego efektywność, konkurencyjność oraz...

więcej

Produkty IT

    Specjalizujemy się w kompleksowych rozwiązaniach wspierających przedsiębiorstwa w zakresie nowoczesnych technologii zarządzania oraz w dostawach sprzętu informatycznego wysokiej jakości.     Trzonem naszej oferty jest innowacyjny, nowoczesny system ERP. C2System jest to kompletny zestaw...

więcej

Usługi

COMTRONIC Sp. z o. o. jako dostawca kompleksowych rozwiązań w zakresie systemów informatycznych oferuje szeroki zakres usług niezbędnych do realizacji takich przedsięwzięć:     - Usługi doradcze     - Usługi informatyczne     - Usługi programistyczne     - Usługi wdrożeniowe     - Szkolenia     -...

więcej

Klienci o nas

Kontakt

Dział Handlowy

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą lub chcą uzyskać informacje o naszych produktach lub usługach - prosimy o kontakt.

+48 81 528 06 03 w. 12, 23

sprzedaz@comtronic.pl

Dział Księgowości

+48 81 528 06 03

Dział Systemów Informatycznych

+48 81 528 06 03 w.12

sprzedaz@comtronic.pl

Serwis (RMA)

Pomoc techniczną uzyskacie Państwo kontaktując się z naszym działem Serwisu.

+48 81 528 06 03 w.20
+48 607 207 410

serwis@comtronic.pl

+48 81 528 06 03

biuro@comtronic.pl

Informacja o ochronie danych osobowych

Od dnia 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO. 

Informacja o ochronie danych osobowych

COMTRONIC Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-601), przy ul. Tomasza Zana 1 (COMTRONIC) jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania, a także dane które są zbierane w ramach korzystania z naszych usług („Dane osobowe”), w szczególności: 

 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko, 
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,
 • realizacji obowiązków COMTRONIC przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych
 • ochrony praw COMTRONIC zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,

COMTRONIC może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 1. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

COMTRONIC zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez COMTRONIC wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i COMTRONIC.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od COMTRONIC potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. COMTRONIC dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, COMTRONIC może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
 2. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 3. usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a COMTRONIC ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
 4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, COMTRONIC wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
 5. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez COMTRONIC oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
 6. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na COMTRONIC może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z COMTRONIC Sp. z o.o., pod adresem: Lublin (20-601), ul. Zana 1, tel. + 48 815280603 lub pod adresem e-mail biuro@comtronic.pl .

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.

Pliki cookies

Informujemy, że nasz serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym po to aby dostosować treść i wygląd serwisu do Państwa oczekiwań i potrzeb jak również do celów marketingowych i statystycznych. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo politykę stosowania plików cookies. więcej

Oracle Silver Partner Microsoft Partner Dell Partner HP Partner IBM Partner Fujitsu Partner Lenovo Partner   Qnap Partner   Eaton Partner   Intel Technology Provider Gold 2011   APC SELECT PARTNER   vmware sales professional

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2018 COMTRONIC Sp. z o.o.